Administracja

Dyrektor
lek. Jakub Krawczyk

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Eksploatacyjnych
Marian Olejniczak

Pielęgniarka Naczelna
Barbara Mencel

Główny Księgowy
Beata Andrzejewska

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo