Audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością

W dniach 14-15.05.2020r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 Funkcjonujący w szpitalu system oceniała jednostka certyfikująca DEKRA Certyfication. Auditowane obszary zostały uznane za efektywne. Przeprowadzający audit stwierdzili, że System Zarządzania Jakością jest utrzymywany i doskonalony oraz stanowi integralny element systemu zarządzania. Wysoka ocena auditora potwierdza, że nasz szpital niesie pomoc i świadczy usługi na najwyższym poziomie.

 

W związku z powyższym składam wszystkim Pracownikom serdeczne podziękowania za zaangażowanie w utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2015

Pragnę również serdecznie podziękować Pani Barbarze Mencel – Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Zarządzania Jakością za pracę włożoną w przygotowania do auditu.

Dyrektor SPZOZ w Kępnie
/Beata Andrzejewska/

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo