NARODZINY W NASZYM SZPITALU W 2015 ROKU

  Bocian odwiedzał nas 734 razy, przyniósł nam 354 dziewczynki i 380 chłopców. W dzień urodziło się 583 dzieci, a w nocy 151. Noworodek z największą masą ciała ważył 4860g, najdłuższy mierzył 61 cm. Pierwszy maluszek przyszedł na świat dnia 01.01. 2015 o godz 0317.


URODZENIA W KOLEJNYCH DNIACH TYGODNIA


DZIEŃ TYGODNIA

ILOŚĆ URODZEŃ

Poniedziałek

110

Wtorek

129

Środa

131

Czwartek

109

Piątek

110

Sobota

78

Niedziela

67


               


 

URODZENIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH


MIESIĄC

LICZBA URODZEŃ

MIESIĄC

LICZBA URODZEŃ

Styczeń

67

Lipiec

63

Luty

60

Sierpień

68

Marzec

62

Wrzesień

59

Kwiecień

61

Październik

59

Maj

72

Listopad

56

Czerwiec

56

Grudzień

51

 

                                       

                                                                               

URODZENIA W KALENDARZOWYCH PORACH ROKU


PORA ROKU

LICZBA URODZEŃ

Wiosna

183

Lato

191

Jesień

171

Zima

189


NAJCZĘŚCIEJ BOCIAN ODWIEDZAŁ NAS 11 MARCA, AŻ 9 RAZY        

3:55

 
 
      
8:47
 
 

        
10:45
 
 13:15

 


13:23
 
 


15:25
 
 15:40
 
 16:30
 
 20:07
 
 

 

Wszystkim Maluszkom oraz ich Rodzicom życzymy dużo zdrowia i radości, a bociana zapraszamy do dalszej współpracy z naszym szpitalem.

Dane opracowały na podstawie Księgi Noworodków za 2015 rok:

mgr Małgorzata Sierant

mgr Beata Makowska
 

Certyfikat Akredytacyjny


Szpital w Kępnie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny

W dniach 08.06 ­10.06.2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kępnie odbył się przegląd Standardów Akredytacyjnych przeprowadzony przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa. Celem postępowania akredytacyjnego było dokonanie oceny działalności szpitala w oparciu o standardy akredytacyjne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. Po dokonaniu przeglądu pod względem spełniania standardów akredytacyjnych zespół wizytujący ocenił pozytywnie pracę szpitala.

Proces wdrażania standardów akredytacyjnych rozpoczął się w kwietniu 2014 r. 

Szpital wziął udział w projekcie „Bezpieczny Szpital ­ Bezpieczny Pacjent” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W procesie wdrażania uczestniczył cały zespół – lekarze, pielęgniarki, położne, personel laboratorium, RTG, personel pomocniczy, dyrekcja, administracja. 

Bez zaangażowania całego zespołu nie mielibyśmy szans na certyfikat akredytacyjny. 

Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w realizację projektu „Bezpieczny szpital - Bezpieczny pacjent”

To nasz wspólny sukces motywujący do dalszego działania na rzecz pacjenta.


Z poważaniem

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

mgr inż Andrzej Jackowski

 Certyfikat Akredytacyjny

Dotacja Gminy Baranów na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego w Grębaninie


Gmina w Baranów w 2015 r. przeznaczyła środki finansowe w kwocie 18 653,00 zł, w formie

dotacji, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego

w Grębaninie. Z otrzymanych środków finansowych zakupiono:

Czytaj więcej: Dotacja Gminy Baranów na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Leczniczo...

Gminna dotacja na sprzęt medyczny dla szpitala w Kępnie

Gminna dotacja na sprzęt medyczny dla szpitala w Kępnie

W dniu 10 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie została podpisana umowa o przekazaniu naszemu szpitalowi przez Gminę Kępno dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup w 2015 roku sprzętu i aparatury medycznej. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Poradni Położniczo-Ginekologicznej Szpitala w Kępnie.

Ze strony Gminy Kępno umowę podpisali: Piotr Psikus – Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, Jarosław Ciesielski – Skarbnik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie reprezentowali: Andrzej Jackowski – Dyrektor SPZOZ w Kępnie, Beata Andrzejewska – Główny Księgowy.