Dzień pielęgniarki
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

 

Wszystkim profesjonalistkom i profesjonalistom medycznym wykonującym zawód pielęgniarki, położnej, pielęgniarza serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym
i osobistym, należnego szacunku oraz godnych warunków realizowania Waszego Zawodu, tak trudnego i odpowiedzialnego, a jednocześnie o wysokiej społecznej akceptacji.

 

składa

 

Dyrektor SPZOZ w Kępnie

mgr inż. Andrzej Jackowski

Szybciej i sprawniej w szpitalnym laboratorium

 


Szybciej i sprawniej w szpitalnym laboratorium

Od wielu lat w ramach doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością prowadzone jest badanie satysfakcji pacjentów korzystających z usług laboratorium. W ostatnim badaniu pacjenci skarżyli się na zbyt długi czas oczekiwania na rejestrację i pobranie materiału do badań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów Dyrekcja SPZOZ w Kępnie uruchomiła drugi punkt rejestracji pacjentów co znacznie przyspieszy pobranie krwi i skróci oczekiwanie na przyjęcie.

Laboratorium dla szpitalnych oddziałów świadczy usługi w systemie ciągłym. Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są w rejestracji i Punkcie pobrań od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 11.00, w soboty od godziny 7.15 do 10.00.

Laboratorium jest komórką diagnostyczną, świadczącą usługi medyczne wszystkim oddziałom, poradniom, które wchodzą w skład SPZOZ w Kępnie, oraz na zasadach sprzedaży usług — Niepublicznym ZOZ-om i indywidualnym osobom z terenu powiatu kępińskiego i wszystkim zainteresowanym. Pracownie laboratorium wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny oraz w komputerową aparaturę diagnostyczną, dostarczającą informacji o wielu parametrach biochemicznych i hematologicznych. W laboratorium pracują wysokiej klasy specjaliści z zakresu analityki medycznej. Laboratorium posiada wymagane certyfikaty potwierdzające odpowiednią jakość badań diagnostycznych zgodnie z obowiązującym prawem.

Dyrektor SPZOZ w Kępnie

mgr inż. Andrzej Jackowski

 

Wielkanoc 2016

 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia!
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
Pacjentom oraz Pracownikom

 

życzy

 

Dyrektor

 

Samodzielnego Publicznego

 

Zakładu Opieki zdrowotnej

 

w Kępnie

 

 

 

mgr inż. Andrzej Jackowski