Certyfikat Akredytacyjny


Szpital w Kępnie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny

W dniach 08.06 ­10.06.2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kępnie odbył się przegląd Standardów Akredytacyjnych przeprowadzony przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa. Celem postępowania akredytacyjnego było dokonanie oceny działalności szpitala w oparciu o standardy akredytacyjne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. Po dokonaniu przeglądu pod względem spełniania standardów akredytacyjnych zespół wizytujący ocenił pozytywnie pracę szpitala.

Proces wdrażania standardów akredytacyjnych rozpoczął się w kwietniu 2014 r. 

Szpital wziął udział w projekcie „Bezpieczny Szpital ­ Bezpieczny Pacjent” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W procesie wdrażania uczestniczył cały zespół – lekarze, pielęgniarki, położne, personel laboratorium, RTG, personel pomocniczy, dyrekcja, administracja. 

Bez zaangażowania całego zespołu nie mielibyśmy szans na certyfikat akredytacyjny. 

Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w realizację projektu „Bezpieczny szpital - Bezpieczny pacjent”

To nasz wspólny sukces motywujący do dalszego działania na rzecz pacjenta.


Z poważaniem

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

mgr inż Andrzej Jackowski

 Certyfikat Akredytacyjny

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Z dniem 28.10.2014 nastąpiła zmiana lokalizacji Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Obecna lokalizacja: Kępno ul. Szpitalna 7, pomieszczenia Poradni Specjalistycznych.

Gminna dotacja na sprzęt medyczny dla szpitala w Kępnie

W dniu 29 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie została podpisana umowa o przekazaniu naszemu szpitalowi przez Gminę Kępno dotacji celowej w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup w 2014 roku sprzętu i aparatury medycznej. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

Ze strony Gminy Kępno umowę podpisali: Aniela Kempa – Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, Jarosław Ciesielski – Skarbnik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie reprezentowali: Andrzej Jackowski – Dyrektor SPZOZ w Kępnie, Beata Andrzejewska – Główny Księgowy.

 


 

 

ISO 9001 : 2008 – WSPÓLNY SUKCES WSPANIAŁEGO ZESPOŁU JAKI TWORZĄ PRACOWNICY SPZOZ W KĘPNIE

W lutym 2014 roku nasz Szpital przeszedł kolejny , już dziewiąty audyt zewnętrzny, który potwierdził, że w SPZOZ jest wdrożona i utrzymana norma ISO 9001-2008. ISO jest międzynarodową normą zarządzania jakością, a uzyskanie certyfikatu przez naszą placówkę potwierdza, że jakość świadczonych przez nas usług medycznych jest na wysokim poziomie.

Certyfikat ISO jest naszą własnością od 8 lat, z czego jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi. Od tego momentu stawiamy przed sobą trudniejsze cele, osiągamy je, ciągle wyznaczamy nowe, nie zachwycamy się swoimi osiągnięciami, doskonalimy się.

Każdego roku poddajemy się ocenie niezależnych audytorów międzynarodowej firmy "DEKRA", którzy wysoko oceniają nasze starania. W 2010 roku audytorzy przeprowadzili audyt wg nowej normy i przyznali nam Certyfikat ISO 9001:2008.

Korzystając z okazji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naszego szpitala, a szczególnie moim koleżankom i kolegom, którzy w minionym czasie współpracowali i współpracują ze mną z ogromnym zaangażowaniem, poświęcając swój czas, wiedzę i talent. Jestem przekonana, że CERTYFIKAT ISO 9001:2008 to nasz wspólny sukces.Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Barbara Mencel

Pielęgniarka Naczelna