NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Z dniem 28.10.2014 nastąpiła zmiana lokalizacji Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Obecna lokalizacja: Kępno ul. Szpitalna 7, pomieszczenia Poradni Specjalistycznych.

Gminna dotacja na sprzęt medyczny dla szpitala w Kępnie

W dniu 29 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie została podpisana umowa o przekazaniu naszemu szpitalowi przez Gminę Kępno dotacji celowej w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup w 2014 roku sprzętu i aparatury medycznej. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

Ze strony Gminy Kępno umowę podpisali: Aniela Kempa – Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, Jarosław Ciesielski – Skarbnik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie reprezentowali: Andrzej Jackowski – Dyrektor SPZOZ w Kępnie, Beata Andrzejewska – Główny Księgowy.

 


 

 

ISO 9001 : 2008 – WSPÓLNY SUKCES WSPANIAŁEGO ZESPOŁU JAKI TWORZĄ PRACOWNICY SPZOZ W KĘPNIE

W lutym 2014 roku nasz Szpital przeszedł kolejny , już dziewiąty audyt zewnętrzny, który potwierdził, że w SPZOZ jest wdrożona i utrzymana norma ISO 9001-2008. ISO jest międzynarodową normą zarządzania jakością, a uzyskanie certyfikatu przez naszą placówkę potwierdza, że jakość świadczonych przez nas usług medycznych jest na wysokim poziomie.

Certyfikat ISO jest naszą własnością od 8 lat, z czego jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi. Od tego momentu stawiamy przed sobą trudniejsze cele, osiągamy je, ciągle wyznaczamy nowe, nie zachwycamy się swoimi osiągnięciami, doskonalimy się.

Każdego roku poddajemy się ocenie niezależnych audytorów międzynarodowej firmy "DEKRA", którzy wysoko oceniają nasze starania. W 2010 roku audytorzy przeprowadzili audyt wg nowej normy i przyznali nam Certyfikat ISO 9001:2008.

Korzystając z okazji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naszego szpitala, a szczególnie moim koleżankom i kolegom, którzy w minionym czasie współpracowali i współpracują ze mną z ogromnym zaangażowaniem, poświęcając swój czas, wiedzę i talent. Jestem przekonana, że CERTYFIKAT ISO 9001:2008 to nasz wspólny sukces.Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Barbara Mencel

Pielęgniarka Naczelna

DAR WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!!!

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że Oddział Noworodkowy Szpitala w Kępnie otrzymał wysokiej jakości sprzęt medyczny od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach rozdziału środków zebranych podczas XXI Finału WOŚP. Do placówki trafił już inkubator zamknięty z Infant Flow. Infant Flow służy do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodka. Pozwala ograniczyć wentylację mechaniczną tzn. może zastąpić respirator. Aparat Infant Flow, minimalizuje uszkodzenia w obrębie górnych dróg oddechowych i centralnego układu nerwowego. Posiada niezależne źródło energii, tlenu i powietrza. Obecnie trwają szkolenia lekarzy i pielęgniarek w zakresie obsługi urządzenia. Niebawem na oddział trafi pozostały sprzęt medyczny:

  • Kardiomonitor - pozwala na bieżące monitorowanie oraz rejestrowanie parametrów życiowych noworodka

  • Lampa do fototerapii – daje bardzo dobre efekty w leczeniu nadmiernej żółtaczki fizjologicznej lub patologicznej noworodka. W czasie trwania fototerapii noworodek jest naświetlany promieniami ultrafioletowymi. Pod ich wpływem bilirubina traci szkodliwe właściwości i jest usuwana z organizmu noworodka. Fototerapia praktycznie eliminuje konieczność transfuzji wymiennej dziecka w czasie żółtaczki.

  • Bilirubinometr – jest urządzeniem do nieinwazyjnego, przezskórnego pomiaru poziomu bilirubiny. Chroni noworodka przed koniecznością pobierania krwi z żyły w celu wykrycia podwyższonego poziomu bilirubiny.

Sprzęt medyczny przekazany naszej placówce wpłynie na podniesienie jakości i bezpieczeństwa leczenia naszych bobasów. Szacujemy, że wartość podarowanego sprzętu wynosi około 200 tys. zł