OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT - fizjoterapeuta

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych będących w zakresie fizjoterapeuty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
Szpitalna 7
63-600 Kępno

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
na świadczenia zdrowotne udzielane
przez fizjoterapeutę
– ogłoszony w dniu 07.06.2019 r.

 niniejszym ogłasza, że zostały wybrane oferty:

  1. Łukasz Pieczara
  2. Paweł Glac

 którzy spełniając wymogi określone zamówieniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą realizować usługi w zakresie i na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej.

/-/ mgr Marian Olejniczak
    z-ca Dyrektora SPZOZ w Kępnie

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo