Otwarcie nowego Bloku Operacyjnego

W dniu 4 września br. oddano uroczyście do użytku nowo wybudowany Blok Operacyjny przy SPZOZ w Kępnie. Obecnie wykorzystywany blok operacyjny oddano do użytku w 1982 roku i nie spełnia już niezbędnych wymogów. Nowy blok ma trzy nowocześnie wyposażone sale operacyjne przeznaczone do wykonywania zabiegów w zakresie chirurgii ogólnej,  chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii i położnictwa. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,5 mln zł, z czego 85% stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa

Blok operacyjny w liczbach

Koszt adaptacji pierwszego piętra i poddasza nowej części szpitala (roboty budowlano - wykończeniowe)
Koszt całkowity inwestycji  - 4 564 717,96 złotych w tym:
1) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie w kwocie 3 605 836,00 złotych
2) wkład własny Powiatu Kępińskiego 958 881,96 złotych

Koszt zakupu wyposażenia bloku operacyjnego
Wyposażenie główne bloku – 1 399 435,26 złotych
Zestaw artroskopowy – 248 400,00 złotych
Aparat USG anestezjologiczny – 89 000,00 złotych
Aparat RTG z ramieniem C do zabiegów ortopedycznych – 254 880,00 złotych

Koszt całkowity inwestycji  - 1 991 715,26 złotych w tym:
1) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 250 000,00 złotych
2) wkład własny Powiatu Kępińskiego 741 715,26 złotych

Łączny koszt inwestycji – 6 556 433,22 złotych w tym:
1) przyznane dofinansowanie – 4 885 836,00 złotych
2) wkład Powiatu Kępińskiego – 1 700 597,22 złotych

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo