Pożegnanie Kierownika Centralnego Laboratorium Analitycznego SPZOZ w Kępnie

W dniu 14.07.2020 r. odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego Kierownika Centralnego Laboratorium Analitycznego SPZOZ w Kępnie
mgr. Alicji Szydlik - Węckowskiej.
Podczas miłej uroczystości Dyrektor Beata Andrzejewska w imieniu wszystkich pracowników szpitala  podziękowała za wieloletnią sumienną pracę i wkład w rozwój laboratorium SPZOZ.  

Jesteśmy dumni, że mieliśmy w naszym gronie takiego pracownika. Życzymy dużo zdrowia i wierzymy, że ten nowy etap w życiu będzie dla Pani czasem realizacji własnych planów i marzeń.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo