PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA NA BEZPŁATNE STUDIA LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA w Kępnie !

Informujemy, że do poniedziałku tj. do 7 października br. została przedłużona rekrutacja  na BEZPŁATNE STUDIA LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA w Kępnie w ramach współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu a Starostwem Powiatowym w Kępnie i SPZOZ w Kępnie.

Komplet dokumentów można złożyć w sekretariacie Szpitala w Kępnie (ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno) tel. 62 78 27 350.

Uwaga! Nie ma konieczność rejestracji on-line na stronie Szkoły.

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia:

  • Świadectwo dojrzałości - kopia
  • Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/średniej – kopia
  • Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport)
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (wystawione przez lekarza medycyny pracy) - skierowanie na badanie wydaje biuro rekrutacji
  • Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) wpłaconej na indywidualne konto kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej (konto służy wyłącznie do opłat rekrutacyjnych)
  • Kolorowa fotografia legitymacyjna w wersji elektronicznej (na płycie CD) o wymiarach 300x375 pikseli, rozdzielczość 300dpi, rozmiar do 50 kB, format jpg, (fotografię należy także wprowadzić do programu podczas rejestracji elektronicznej, powinna się wydrukować na podaniu)
  • 1 zaadresowana koperta zwrotna (zwykła, format C6 - pocztówkowy)

Dokumenty należy złożyć w teczce wiązanej  opisanej wg wzoru https://irka.pwsz.kalisz.pl/pdf/wzor-opisu-teczki.pdf

Serdecznie zapraszamy!

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo