Regulamin dla odwiedzających

Na oddziałach obowiązują następujące zasady odwiedzin pacjentów:

 1. Odwiedzanie pacjentów jest zalecane w dni powszednie w godzinach od 14 do 18.
 2. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać również w innych godzinach niż określone w ust. 1, za zgodą ordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów odwiedziny na salach pooperacyjnych mogą się odbywać tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą ordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 4. Ordynator, lekarz leczący pacjenta lub lekarz dyżurny, kierując się zarówno dobrem chorego (np. pacjenci po zabiegach operacyjnych), jak również dobrem współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
 5. Dyrektor Szpitala ze względu na zagrożenie epidemiologiczne może czasowo zakazać odwiedzin.

Na oddziałach obowiązują następujące przepisy porządkowe dla odwiedzających:

 1. Pacjentów mogą odwiedzać:
  a) osoby powyżej 10. roku życia,
  b) osoby poniżej 10. roku życia w towarzystwie osoby dorosłej,
  c) dzieci poniżej 7. roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą ordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 2. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:
  a) dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami wirusowymi dróg oddechowych,
  b) w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod wpływem działania środków psychoaktywnych.
 3. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych, a w przypadku oddziałów, które dysponują wydzielonymi częściami korytarza z miejscami siedzącymi – także w miejscach wydzielonych do odwiedzin.
 4. Jednego pacjenta mogą w tym samym czasie odwiedzać dwie osoby.
 5. Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana:
  a) włożyć odzież ochronną, jeżeli zostanie ona dostarczona przez pracowników Szpitala,
  b) zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w Szpitalu,
  c) podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom pracowników Szpitala,
  d) ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych tylko do przypadków niezbędnych.
 6. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:
  a) dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
  b) przynoszenia przedmiotów, których posiadanie jest w Szpitalu zabronione, jak np. , grzałki i grzejniki elektryczne, kwiaty, itp.,
  c) siadania na łóżkach szpitalnych,
  d) wieszania na łóżkach odzieży,
  e) prowadzenia głośnych rozmów,
  f) wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
  g) palenia tytoniu,
  h) spożywania gorących napojów – w przypadku oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci,
  i) chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
  j) podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą pracowników oddziału.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu odwiedzający mogą zostać zobowiązani przez personel medyczny do opuszczenia terenu Szpitala.

Dyrektor
SPZOZ w Kępnie
Lek. Jakub Krawczyk

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo