Rozstrzygnięcie konkursu ofert na stanowisko Kierownika Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2017.1638 z późn.zm.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ul.
Szpitalna 7
63-600 Kępno

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
na stanowisko Kierownika Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
– ogłoszony w dniu 31.08.2018 r.

niniejszym ogłasza, że zostały wybrana oferta:
Sławomir Panek

który spełnił wymogi określone w konkursie.  

 /-/ lek. Jakub Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Kępnie

Kępno, dnia 12.10.2018 r.

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo