Rządowa dotacja

Decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego Powiat Kępiński otrzymał kolejne środki w kwocie 1 250 000 zł na dokończenie rozbudowy i wyposażenie bloku operacyjnego w kępińskim szpitalu. O kolejnej dobrej informacji dla placówki poinformowała podczas czwartkowej (21.06) konferencji prasowej Minister Andżelika Możdżanowska oraz członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego.

Pozyskana kwota pozwoli zaoszczędzić środki własne powiatu. To kolejna już dotacja, ze środków rządowych, które trafiają do powiatu kępińskiego z przeznaczeniem z rozbudowę i wyposażenie bloku uperayjnego. W roku ubiegłym powiat otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 3 605 836 złotych.

- To pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku mimo początkowych trudności było wówczas zbieżne z objęciem Funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju przez poseł Andżelikę Możdżanowską i w moim odczuciu to właśnie ta sytuacja sprawiła, że powiat w 2017 roku otrzymał dotację, a aktualnie możemy cieszyć się z kolejnej w kwocie  1 250 000 zł -mówiła wicestarosta Grażyna Jany.

Na 9 mln inwestycji w kępińskim szpitalu ponad 7 mnl 163 tys złotych pozyskano ze środków zewnętrznych w ciągu niespełna dwóch ostatnich lat. W listopadzie na budowę bloku operacyjnego, na wniosek powiatu otrzymano środki w kwocie ponad 3 mln 600 tys, z których finansowane jest 80% inwestycji (wartość inwestycji ok..4, 5 mln złotych), 2 mln 307 tys. zł to w 85% (przy 2 mln 715 tys zl) pozyskanych środków na budowę lądowiska.

- To kolejny sukces, sukces powiatu i obecnego Zarządu oraz naszej współpracy. To kolejne  dodatkowe środki finansowe, których nikt do tej pory skutecznie nie zdobywał, a nawet o nie nie aplikowal w poprzednich kadencjach. Nie tylko wymagane standardy lecz przede wszystkim oczekiwania pacjentów, coraz lepsze warunki i opieka leczenia pacjentów w naszym powiatowym szpitalu są ważnym zobowiązaniem. Nowoczesne oddziały, sprzęt, profesjonalna kadra, a co najważniejsze wysoki standard opieki i empatii wobec pacjentów . Taką rolę musi spełniać każdy nowoczesny szpital powiatowy z dobrą kadrą. Na 9 mln złotych realizowanych w szpitalu inwestycji niespełna 2 mln zł przeznaczono z budżetu szpitala i powiatu, a to zaledwie 26,5%. To jest odpowiedzialność i skuteczność z zarządzaniu. Jako  wiceminister Inwestycji i Rozwoju jestem dumna z efektów naszej współpracy i realizowanej konsekwentnie wizji i strategii odpowiedzialnego rozwoju dla szpitala i powiatu - mówiła minister Andżelika Możdżanowska.

Z pozyskanych środków swojego zadowolenia nie krył starosta Witold Jankowski oraz dyrektor szpitala Jakub Krawczyk.

- Chciałem dziś podziękować minister Możdżanowskiej za wsparcie w naszych staraniach o pozyskanie tych środków - przyznał starosta Witold Jankowski. - Dzięki nim nasz szpital stale może się rozwijać. Staje się coraz lepszą i nowocześniejszą placówką.

Podczas spotkania w szpitalu po zakończeniu konferencji prasowej odbyły się wspólne rozmowy  Zarządu Powiatu Kępińskiego  oraz dyrekcji szpitala z wiceminister Andżeliką Możdżanowską o szansach i perspektywach pozyskania środków finansowych na dalsze planowane inwestycje.

 

źródło: powiatkepno.pl

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo