Samorząd kępiński po raz kolejny przekazał dotację dla kępińskiego szpitala

W dniu 27 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie została podpisana umowa o przekazaniu naszemu Szpitalowi przez gminę Kępno dotacji celowej w wysokości 140.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii oraz 5 kardiomonitorów ze stacją centralnego nadzoru dla Oddziału Internistycznego. Szacunkowy łączny koszt zakupu wyniesie 150.000,00 zł.
Otrzymana dotacja zbiegła się z wygranym przez szpital konkursem ofert ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń endoskopowych tj. gastroskopii oraz kolonoskopii. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ dla pacjentów ubezpieczonych to listopad 2018 roku.
 Ze strony Gminy Kępno umowę podpisali: Piotr Psikus - Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, Jarosław Ciesielski - Skarbnik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie reprezentowali:  Jakub Krawczyk -  Dyrektor SPZOZ w Kępnie, Marian Olejniczak – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych, Beata Andrzejewska - Główny Księgowy.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo