Szpital w Kępnie zwiększa dostępność do rehabilitacji domowej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, która wprowadza dla tych osób uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej.
Również w szpitalu w Kępnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać m.in. ze świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Szczególnie zapraszamy pacjentów wymagających rehabilitacji domowej, dla których szpital w Kępnie zwiększył dostępność do tego rodzaju świadczeń.
Świadczenia w zakresie rehabilitacji domowej (również dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności) dedykowane są dla pacjentów spełniających następujące kryteria zdrowotne:

  1. ogniskowe uszkodzenia mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  2. ciężkie uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadające 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;ó
  3. uszkodzenia rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  4. choroby przewlekle postępujące, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenoza, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów;
  5. choroby zwyrodnieniowe stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  6. złamania, obrażenia i amputacja kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
  7. osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Osoba niepełnosprawna, by skorzystać ze świadczeń poza kolejnością, musi okazać dokument potwierdzający przysługujące jej uprawnienie, czyli orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Pracowni Fizjoterapii Szpitala w Kępnie pod nr tel. 62 7827353

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo