Certyfikat akredytacyjny

W dniach 8 - 10 czerwca 2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kępnie odbył się przegląd Standardów Akredytacyjnych przeprowadzony przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.

Celem postępowania akredytacyjnego było dokonanie oceny działalności szpitala w oparciu o standardy akredytacyjne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2010 roku w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. Po dokonaniu przeglądu pod względem spełniania standardów akredytacyjnych zespół wizytujący ocenił pozytywnie pracę szpitala.

Proces wdrażania standardów akredytacyjnych rozpoczął się w kwietniu 2014 r. Szpital wziął udział w projekcie „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W procesie wdrażania uczestniczył cały zespół - lekarze, pielęgniarki, położne, personel laboratorium, RTG, personel pomocniczy, dyrekcja, administracja. Bez zaangażowania całego zespołu nie mielibyśmy szans na certyfikat akredytacyjny.

Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w realizację projektu „Bezpieczny szpital - Bezpieczny pacjent”. To nasz wspólny sukces motywujący do dalszego działania na rzecz pacjenta.

Z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ w Kępnie
mgr inż Andrzej Jackowski

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`