Certyfikat akredytacyjny

Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie Certyfikat Akredytacyjny.
Ocena realizacji standardów została zastała dokonana przez niezależnych wizytatorów powołanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostki. Dowodzi, że szpital dokłada wszelkiej staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości, bezpieczna i skuteczna. Potwierdza również posiadanie dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej w prowadzeniu jednostki oraz profesjonalne działania pozostałego personelu w realizacji codziennych obowiązków.
Najważniejszym beneficjentem akredytacji jest pacjent – standaryzacja procedur medycznych i organizacyjnych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa leczonych osób.
Szpital starał się o akredytację z własnej inicjatywy. Pierwszą akredytację uzyskał w 2015, która obowiązywała do 2018 roku.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`