Certyfikat akredytacyjny

Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie Certyfikat Akredytacyjny.
Ocena realizacji standardów została zastała dokonana przez niezależnych wizytatorów powołanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostki. Dowodzi, że szpital dokłada wszelkiej staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości, bezpieczna i skuteczna. Potwierdza również posiadanie dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej w prowadzeniu jednostki oraz profesjonalne działania pozostałego personelu w realizacji codziennych obowiązków.
Najważniejszym beneficjentem akredytacji jest pacjent – standaryzacja procedur medycznych i organizacyjnych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa leczonych osób.
Szpital starał się o akredytację z własnej inicjatywy. Pierwszą akredytację uzyskał w 2015, która obowiązywała do 2018 roku.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo