Gminy wsparły inwestycje w obrębie szpitala

W ostatnich dniach listopada podpisane zostały umowy zgodnie z którymi trzech samorządów gminnych przekazało łącznie 1 550 000,00 złotych wsparcia na rzecz zadania inwestycyjnego, które jest realizowane w obrębie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Przekazane wsparcie dotyczy wsparcia jednej z inwestycji:

Przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładającej powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo – ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowę traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowanie trzech klatek schodowych K1, K2,K3 do obowiązujących przepisów”

W podpisaniu umów uczestniczyli włodarze gmin:
Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal,
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus przy kontrasygnacie Skarbnika Jarosława Ciesielskiego,
Wójt Gminy Perzów Danuta Froń
przy kontrasygnacie Skarbnika Edyty Kieruzal,
Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis
przy kontrasygnacie Skarbnika Aliny Brząkały,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie reprezentowała Dyrektor jednostki Beata Andrzejewska przy kontrasygnacie głównej księgowej Anny Rosowskiej.

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`