Kolejna inwestycja dla rozwoju Naszego Szpitala.

Blisko 10 milionów złotych zainwestuje SP ZOZ wspólnie z Powiatem Kępińskim, by zapewnić europejski standard jakości leczenia,  opieki oraz pobytu PACJENTÓW na 3 oddziałach.

 

❗Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z komfortowymi 2 - osobowymi salami (każda z węzłami sanitarnymi) oraz odrębnym traktem porodowym

❗Przebudowa i wyposażenie Oddziału Noworodkowego 

❗Rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii o 2 dodatkowe łóżka 

Łącznie oddział  powiększy się o 6 łóżek.

Na konferencji prasowej i spotkaniu z mediami w której uczestniczyli: 

✅Beata Andrzejewska - Dyrektor Szpitala w Kępnie

✅ Robert Kieruzal - Starosta Kępiński,

✅Alicja Śniegocka Wicestarosta Kępiński,

✅Renata Ciemny i Marek Potarzycki - Członkowie  Zarządu Powiatu Kępińskiego

✅Marika Możdżanowska - Specjalista d/s inwestycji, programów oraz projektów zdrowotnych

✅lek. Joanna Budzik - Janek Kierownik Oddziału Noworodkowego,

✅lek. Bożena Skibińska - Oddział Ginekologiczno-Położniczego,

✅lek. Artur Kubot - Zastępca Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

przedstawiono szczegółowy zakres tak ważnej i strategicznej dla rozwoju Naszego kępińskiego Szpitala oraz Pacjentów z całego Regionu INWESTYCJI.

❗FINANSOWANIE. 

Plan inwestycyjny zakłada pozyskanie środków i jej realizację z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego przez SP ZOZ. 

Jednakże, w związku z ogłoszeniem naboru na kolejną edycję konkursową Rządowego Funduszu dla Inwestycji Lokalnych - Starosta Robert Kieruzal wraz Zarządem Powiatu Kępińskiego, przekazali ważną dla Szpitala decyzję dotyczącą złożonego wniosku do RFIL na 10 milionów złotych, dla tej inwestycji.

1 mln zł na tę inwestycję Szpital otrzyma z budżetu Miasta i Gminy Kępno. Tak spore środki na modernizacje oddziałów zostały zarezerwowane w budżecie na 2021 rok decyzją Burmistrza Piotra Psikusa oraz radnych Gminy Kępno.

Warto podkreślić, iż w ubiegłym tygodniu na konto szpitala z gminnego kępińskiego  budżetu wpłynęło 100 tys. złotych na zakup 3 aparatów do hemodializy. 

 

❗KOORDYNACJA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH

W związku z zaangażowaniem prac oraz procesem inwestycyjnym powołany zespół przygotowuje postępowanie przetargowe, by wyłonić wykonawcę planowanej inwestycji.

- „W imieniu całego personelu Oddziału Położniczo-Ginekologicznego chciałabym powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z planowanej przebudowy naszego oddziału. Myślę, że usprawni to nasza pracę i zdecydowanie poprawi jakość opieki nad matką i dzieckiem. Szczególnie ważne jest zaplanowanie nowej sali cięć cesarskich obok sali porodowej, co pozwoli na bardzo szybką reakcję i gwarancje bezpieczeństwa podczas porodu. Poza tym w dzisiejszych czasach funkcjonalne i ładne dla oka otoczenie sprawi, że pobyt pacjentek w oddziale będzie dla nich bardziej komfortowy. Ufam, że będzie to dodatkową zachętą do wyboru naszego oddziału” mówiła lek. Bożena Skibińska – Oddział Położniczo-Ginekologiczny

- „Rozbudowa oddziału położniczo - noworodkowego jest bardzo ważna  i potrzebna inwestycja, która nie tylko wpłynie na poprawę jakości oraz sprawne funkcjonowanie samego oddziału noworodkowego, ale przede wszystkim przełoży się na wyższy poziom bezpieczeństwa, leczenia i opieki nad naszymi najmniejszymi pacjentami" mówiła lek. Joanna Budzik - Janek Kierownik Oddziału Noworodkowego

- „W chwili obecnej posiadamy cztery stanowiska intensywnej terapii które nie wyczerpują potrzeb zdrowotnych naszego powiatu. Zdarza się że pacjent w ciężkim stanie musi być przetransportowywany  do ośrodków oddalonych o 50-100 km z powodu braku miejsc na naszym oddziale. Po rozbudowie ilość stanowisk intensywnej terapii zwiększy się do sześciu co na pewno poprawi obecna sytuacje oraz pozwoli na odbywanie stażów specjalizacyjnych z anestezjologii w naszym szpitalu. Należy pamiętać, że w dobie pandemii każde miejsce  respiratorowe w które wyposażone jest stanowisko do terapii najciężej chorych, jest na wagę złota” mówił lek. Artur Kubot Zastępca Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

To kolejny bardzo ważny dzień dla Naszego Szpitala, wszystkich Naszych Pracowników.  Szczególny dla całej kadry Medycznej i Pacjentów! Każdego dnia nasz szpital się zmienia dynamicznie reaguje na potrzeby nowej rzeczywistości gwarantując opiekę i najwyższą jakość leczenia na Oddziałach.  

Ale standard pobytu i zmiany są wyzwaniem XXI wieku i europejskiego standardu. I do tego zmierzamy stawiając sobie kolejne wyzwanie inwestycyjne do realizacji. 

Za współpracę Wszystkim Państwu, z całego  serca w imieniu swoim, Personelu oraz Pacjentów, także wszystkich Przyjaciołom  naszego szpitala -  DZIĘKUJĘ z życzeniami zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia przekazała dyrektor Beata Andrzejewska.

Warto podkreślić, iż najbliższe lata to okres ogromnych inwestycji w Naszym Szpitalu -  poprzedniej edycji Nasz Szpital za pośrednictwem Starostwa Kępińskiego otrzymał
7 milionów złotych na Rozbudowę Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego w Grębaninie.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo