Narodowy Program szczepień przeciwko COVID-19 - aktualizacja

Informujemy że w ramach realizacji Narodowego Programu szczepień przeciwko COVID-19,  szpital w Kępnie został wyznaczony jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą i aptek - (szpital węzłowy) dla powiatu kępińskiego. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich podmiotów leczniczych powiatu oraz aptek z prośbą o dostarczenie informacji o liczbie osób wyrażających chęć zaszczepienia.  

Wykaz osób chętnych do szczepienia powinien zawierać: imię i nazwisko, pesel, adres, nr telefonu, oraz opis „pracownik medyczny lub pracownik niemedyczny”

Listę należy sporządzić w formie tabeli i przekazać do sekretariatu szpitala do dnia 13.01.2020r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem - szczepienie przeciw COVID-19

Uwaga! do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (wzór poniżej)

Wzór tabeli - lista osób chętnych na szczepienie przeciw COVID-19 - poniżej.

Informacje dotyczące czasu oraz miejsca szczepień, zostaną przekazane w terminie późniejszym.

 

Lp

Imię i nazwisko pracownika

Jednostka organizacyjna

Pesel

Adres

Nr telefonu

Pracownik medyczny/niemedyczny

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo