Nowy zbiornik na tlen

W ostatnich dniach można było zauważyć intensywne prace związane z wymianą zbiornika na ciekły tlen w naszym Szpitalu. Praktycznie rozpoczęte w dniu 12.04. prace budowlane związane z przygotowaniem nowego fundamentu zostały zakończone. W czwartek na nowym fundamencie posadowiono nowy 6 – tonowy zbiornik na ciekły tlen, który włączono do instalacji tlenowej. Wzrastające dobowe zużycie tlenu, nawet w granicach 900 – 1000 kg, spowodowało, że pojemność dotychczasowego 3- tonowego zbiornika okazała się niewystarczająca. Jego tankowanie odbywało się co drugi dzień. Tak wysokie zużycie tlenu wynika z przygotowania w naszym Szpitalu na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.04. br. - 52 łóżek dla pacjentów z COVID-19 w tym 4 dodatkowe łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Ponadto przygotowano 5 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Na bieżąco jest podłączonych średnio od 8 do 13 urządzeń do terapii wysokoprzepływowym tlenem. Wobec tak dużego zapotrzebowania na tlen podjęto działania w celu pozyskania nowego 6-tonowego zbiornika. W tym trudnym okresie pandemicznym, gdzie wiele szpitali stara się o pozyskanie dodatkowych zbiorników na ciekły tlen, nasze działania zakończyły się sukcesem. Nie bez znaczenia była tu pełna akceptacja Wojewody Wielkopolskiego i Powiatu Kępińskiego dla naszych działań. W zakres prac budowlanych wchodziło, położenie nowego fundamentu na podsypce i ułożenie 3 płyt drogowych o wymiarach 3 m x 1,5 m x 0,15 m, wymiana istniejącego zbiornika na tlen medyczny o pojemności VT 3 na zbiornik o pojemności VT6 oraz włączenie go w istniejącą instalację tlenową. Montaż nowego zbiornika pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa dostaw tlenu dla pacjentów naszego Szpitala, w tym z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz zmniejszy konieczność dostaw co drugi dzień. Całość inwestycji ,której koszt wynosi 47 633,25 zł, zostanie sfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Stosowny wniosek został przesłany do Ministerstwa Zdrowia.

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo