Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Oddziału

lek. Zbigniew Bera
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
tel.: (62) 782 73 47

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Monika Pindor-Peter
tel.: (62) 782 73 66

Lokalizacja

wejście D
I piętro

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

W naszym oddziale leczeni są pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia (urazy wielonarządowe, zatrucia, wstrząs o różnej etiologii, ostra niewydolność oddechowa, ostra niewydolność krążenia, ciężkie uogólnione zakażenia).

Oddział jest klimatyzowany, posiadamy 4 stanowiska leczenia, wyposażone w aparaturę monitorującą parametry życiowe metodą inwazyjną i nieinwazyjną, łóżka z materacami przeciwodleżynowymi zmiennociśnieniowymi.

Stosujemy wysokiej klasy respiratory, pozwalające na wykorzystanie różnych trybów wentylacji. Posiadamy nowoczesną aparaturę medyczną pozwalającą na prowadzenie różnych form zaawansowanej terapii:

  • aparat NICCOMO umożliwiający nieinwazyjne monitorowanie w sposób ciągły szeregu parametrów hemodynamicznych pracy serca,
  • pompy infuzyjne strzykawkowe,
  • pompy przepływowe do żywienia pozajelitowego,
  • aparat PRISMAFLEX do ciągłych terapii nerkozastępczych (hemofiltaracja, plazmofereza, hemoperfuzja).

Kadrę oddziału stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz wysoko wykwalifikowana kadra pielęgniarska.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo