Oddział Dziecięcy

 

Kierownik Oddziału

lek. Piotr Kaczmarek
specjalista pediatra
tel.: (62) 782 73 94

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Bożena Cieplik
lic. pielęgniarka
tel.: (62) 782 73 93

 

Lokalizacja

wejście D
III piętro

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Oddział dziecięcy prowadzi diagnostykę i leczenie dzieci od okresu noworodkowego do 18 roku życia. W naszym oddziale pracuje doświadczona i wyspecjalizowana kadra medyczna - lekarze i pielęgniarki.

Cały nasz personel dba o to, żeby pobyt na naszym oddziale nie dostarczał dziecku zbędnego stresu. Każdemu pacjentowi zapewniamy troskliwą opiekę oraz przyjazną, ciepłą i serdeczną atmosferę.

Sale dzieci są bajecznie kolorowe i wyposażone w telewizory, by dzieci łatwiej mogły zapomnieć o chorobie i tęsknocie za rodziną.

Mali Pacjenci mają do dyspozycji:

  • zabawki,
  • klocki,
  • książeczki, kolorowanki,
  • przybory papiernicze,
  • puzzle i gry planszowe.

Każdy pobyt w szpitalu dzieci pamiętają bardzo długo, dlatego personel oddziału dokłada wszelkich starań , aby nie były to negatywne wspomnienia.

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta od dnia 03 lipca 2019 roku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie zaprzestaje pobierania opłat od rodziców, opiekunów prawnych/faktycznych, którzy sprawują dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pobyt jest  finansowany przez NFZ i nie obejmuje wyżywienia.

W celu  potwierdzenia sprawowania opieki przez rodzica, opiekuna prawnego/ faktycznego  przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale SPZOZ w Kępnie zostaje wprowadzony obowiązek wypełnienia oświadczenia dotyczącego wskazania liczby dni pobytu w szpitalu zgodnie z zarządzeniem Zarządzenie Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo