Opieka Duszpasterska

Kaplica Szpitalna p.w. Chrystusa Króla

Kaplica Szpitalna znajduje się w budynku E, na II piętrze, przy oddziale wewnętrznym kobiecym. Otwarta jest całą dobę.
Obchód z Najświętszym Sakramentem odbywa się każdego dnia.
W niedziele i święta od godz. 10:00
Podczas obchodu, na prośbę chorego, kapłan może udzielić Sakramentu Pojednania.
Msza Święta jest w każdą niedzielę i święta o godz.10:00
Dla obłożnie chorych Msza Święta w radiu o godz. 9:00
Sakrament Namaszczenia Chorych jest udzielany na życzenie chorego lub jego rodziny.
Numer telefonu do duszpasterza w każdej dyżurce pielęgniarskiej.
Zamawianie intencji mszalnych w Kaplicy Szpitalnej u kapelana, po niedzielnej Mszy Świętej.

Informacja dotycząca Pacjentów innych wyznań znajduje się na tablicach ogłoszeń w oddziałach szpitala.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`