Podpisano umowę dotacji dla kępińskiego Szpitala

W środę 8 lipca przedstawiciele Gminy Łęka Opatowska podpisali umowę przekazania dotacji celowej dla kępińskiego szpitala. Kwota w wysokości 5000,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków poniesionych na zakup środków do zwalczania i przeciwdziałania COVID-19.

Umowę ze strony Gminy podpisali: Wójt Adam Kopis, oraz Skarbnik Alina Brząkała natomiast SPZOZ reprezentowali: Dyrektor Beata Andrzejewska, Z-ca Dyrektora Zbigniew Bera oraz Główna Księgowa Anita Handrysik. Na spotkaniu obecni byli również Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Alicja Śniegocka oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Łęka Opatowska Sławomir Kasprzak.

W imieniu pacjentów i personelu serdecznie dziękujemy za otrzymaną dotację.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo