Podziękowania dla Firmy Polak Meble

Wyrażamy ogromną wdzięczność właścicielom firmy POLAK MEBLE
za wsparcie finansowe i okazaną bezinteresowną pomoc, którą traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy innym.
Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, oraz solidarności w obecnej trudnej sytuacji.

 

                                                                           Dyrektor
                                                                                        SPZOZ w Kępnie
                                                                                          Beata Andrzejewska

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo