Podziękowanie dla lek. Zbigniewa Bery za wieloletnie kierowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W dniu 3 września miało miejsce uroczyste podziękowanie Panu lek. Zbigniewowi Berze za długoletnie kierowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii .
Lek. Zbigniew Bera był inicjatorem powstania powstania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu w Kępnie i od ponad 26 lat pełnił funkcję Ordynatora tego oddziału umiejętnie kierując zespołem.
To w dużej mierze dzięki jego pracy i zaangażowaniu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii może pochwalić się tak licznymi, wręcz spektakularnymi sukcesami w opiece nad najbardziej potrzebującymi pacjentami intensywnej terapii, zyskując tym samym bardzo dobrą opinią wśród pacjentów i ich rodzin.
Pan Doktorowi składamy najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią, sumienną pracę w Oddziale na stanowisku Ordynatora i cieszymy się, ze nadal będzie wspierał nasz Szpital swoim doświadczeniem.
Obecnie obowiązki Kierownika Oddziału pełnić będzie lek. Marta Frala specjalista z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo