Pracownia Fizjoterapii

 

Kierownik

Alina Tomalik-Bator

 

Godziny przyjęć i rejestracja (osobista lub telefoniczna)
tel.: (62) 782 73 53

poniedziałek 07:00 - 17:00
wtorek 07:00 - 18:00
środa  07:00 - 18:00
czwartek  07:00 - 17:00
piątek  07:00 - 17:00
 

Lokalizacja

budynek przyszpitalny
wejście od ul. Dąbrowskiego

 

Wymagane dokumenty

skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty (lekarza rehabilitacji medycznej, ortopedę, neurologa, chirurga i in.),
niemowlęta i dzieci - skierowanie na zabiegi wyłącznie od lekarzy specjalistów, tj. lek. neurologii dziecięcej, lek. rehabilitacji medycznej,
dokument tożsamości.

Uwaga! Pracownia nie wykonuje badań bez skierowania. Skierowanie na zabiegi ważne jest 30 dni. Pacjenci zapisujący się na zabiegi fizjoterapeutyczne wpisywani są na listę osób oczekujących.


Pracownia Fizjoterapii świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi medyczne w zakresie rehabilitacji, w tym:

Kinezyterapia:

 

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL)
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (UGUL)
 • ćwiczenia czynne wolne
 • wyciąg miednicowy
 • wyciąg szyjny
 

 

Fizykoterapia:

 

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • prądy diadynamiczne
 • TENS
 • prądy interferencyjne
 • elektrostymulacja
 • magnetoterapia
 • ultradźwięki
 • fonoforeza
 • promieniowanie podczerwone
 • laseroterapia
 • krioterapia miejscowa
 • diatermia krótkofalowa

 

Hydroterapia

 

 • kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • kąpiel wirowa kończyn górnych

 

Masaż leczniczy

 

SPZOZ w Kępnie prowadzi również rehabilitację leczniczą w warunkach domowych
(dla pacjentów z rejonu powiatu kępińskiego)

 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się ze skierowaniem do Pracowni Fizjoterapii, w celu rejestracji na wizytę.
Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych).
Skierowanie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.


Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym. Zwracam się z prośbą , aby fakt ten został odnotowany na skierowaniu.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);

 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.


NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`