Psycholog / Psycholog kliniczny

Informacja dotycząca oferty pracy

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie poszukuję osoby na stanowisko: psycholog kliniczny / psycholog w ramach programu „PROGRAM WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ZWIĘKSZAJĄCY SZANSE NA POWRÓT DO PRACY OSÓB PO UDARZE MÓZGU W SPZOZ W KĘPNIE”

WYMOGI KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW:
Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011.151.896), tj.:
1) Posiadać tytuł zawodowy  oraz prawo wykonywania zawodu,
2) 4 lata pracy z doświadczeniem klinicznym pracy w zawodzie z pacjentem z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

 

Rozpoczęcie pracy od dnia 01.01.2022 r.
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: kadry@szpital.kepno.pl

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo