Ratownictwo Medyczne

 

Kierownik Ratownictwa Medycznego

lek. Janusz Blabuś
specjalista chirurg
tel.: (62) 782 74 20

 

Z-ca Kierownika Ratownictwa Medycznego

piel. dypl. Iwona Porażka
specjalista organizacji i zarządzania
tel.: (62) 782 74 20

 

Lokalizacja

ul. ks. Wawrzyniaka 36
Kępno

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Zadania, jakie realizujemy, wiążą się z udzielaniem świadczeń medycznych w miejscu zdarzenia, osobom które uległy wypadkowi, urazowi, nagłemu zachorowaniu lub których stan zdrowia nagle się pogorszył i znajdują się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ratownictwo medyczne dysponuje karetkami wchodzącymi w skład Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego: Karetka Specjalistyczna "S", Karetka Podstawowa "P". Na wyposażeniu karetek znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny, niezbędny do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Zatrudniamy wyspecjalizowany personel medyczny - lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki medycyny ratunkowej. Zespoły Ratownictwa medycznego do zdarzeń kierowane są przez dyspozytora medycznego zatrudnionego w Centralnej Dyspozytorni w Koninie. Ponadto wykonujemy transporty sanitarne, na potrzeby oddziałów szpitalnych oraz na zlecenie lekarzy rodzinnych. Do transportu pacjentów używamy karetek sanitarnych, wyposażonych w sprzęt medyczny, niezbędny do ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo