Rejestracja do poradni specjalistycznych

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Dane kontaktowe z rejestracją zamieszczone są na stronach poszczególnych poradni.

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • skierowanie wystawione od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (pracującego w ramach umowy z NFZ),
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Przywileje pacjentów:

 • z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:
  • inwalidzi wojenni,
  • osoby represjonowane,
  • kombatanci,
  • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
  • chorzy na gruźlicę,
  • zakażeni wirusem HIV,
  • w zakresie badań dawców narządów,
  • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - tylko w zakresie leczenia odwykowego,
  • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ustalanie terminu wizyty:

 • termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie,
 • w poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących,
 • w pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu,
 • poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
  • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne informacje:

 • jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie,
 • w przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty - umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby,
 • pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia - decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

Wybierz poradnię, do której chcesz się zarejestrować:

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`