• Audit nadzoru

  W dniach 16-17.02.2016 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie odbył się audit nadzoru potwierdzający funkcjonowanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania zgodnie z normą EN ISO 9001: 2008.

 • Liczba urodzeń 2015

  Bocian odwiedzał nas 734 razy, przyniósł nam 354 dziewczynki i 380 chłopców. W dzień urodziło się 583 dzieci, a w nocy 151. Noworodek z największą masą ciała ważył 4860g, najdłuższy mierzył 61 cm. Pierwszy maluszek przyszedł na świat dnia 01.01. 2015 o godz 0317.

 • Szpital w Kępnie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny

  W dniach 08.06 ­10.06.2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kępnie odbył się przegląd Standardów Akredytacyjnych przeprowadzony przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa. Celem postępowania akredytacyjnego było dokonanie oceny działalności szpitala w oparciu o standardy akredytacyjne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. Po dokonaniu przeglądu pod względem spełniania standardów akredytacyjnych zespół wizytujący ocenił pozytywnie pracę szpitala.

 • Dotacje dla Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie.

  Gmina w Baranów w 2015 r. przeznaczyła środki finansowe w kwocie 18 653,00 zł, w formie

  dotacji, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego

  w Grębaninie.

 • Gminna dotacja na sprzęt medyczny dla szpitala w Kępnie

  W dniu 10 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie została podpisana umowa o przekazaniu naszemu szpitalowi przez Gminę Kępno dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup w 2015 roku sprzętu i aparatury medycznej. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Poradni Położniczo-Ginekologicznej Szpitala w Kępnie.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`