ue
szpital

Informator dla Pacjentów

 1. Projekt dotyczy rehabilitacji neurologicznej po udarze mózgu, dedykowany jest dla osób, które przeszły udar mózgu w wyniku czego stały się niepełnosprawne, oraz ich opiekunów. W ramach projekty osoby z niepełnosprawnością poddane zostaną kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy zdrowia w zakresie funkcjonalności/sprawności w życiu codziennym a ich opiekunowie uzyskają wiedzę na temat opieki nad nimi.
 2. Poza tym projekt ma również pomóc jeżeli będzie to możliwe przywrócić osoby niepełnosprawnej jak i jego opiekuna na rynek pracy.
 3. Projekt realizowany jest na terenie całego województwa wielkopolskiego a rekrutacja odbywa się m.in. w szpitalach w oddziałach neurologicznych/udarowych, chorób wewnętrznych, poradniach lekarza rodzinnego, poradnia neurologicznych.
 4. W ramach rekrutacji pacjent jest zobowiązany wypełnić interaktywny formularz zgłoszenia do projektu (w wypełnianiu może pomóc mu opiekun lub lekarz w ośrodku w którym nastąpi rekrutacja). Formularz znajduje się na stronie internetowej Szpitala www.szpital.kepno. pl/udar
 5. Następnym etapem jest badanie kwalifikacyjne do projektu, o którym zostanie poinformowany indywidualnie.
 6. Zgłaszając się na badanie kwalifikujące do projektu proszę zabrać :
 • dokument tożsamości ze zdjęciem – Dowód osobisty
 • PESEL osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji medycznej.
 • kserokopię dokumentacji medycznej (opisy badań obrazowych, wypisy ze szpitali)
 • spis aktualnie pobieranych leków.
 1. Pacjent może zostać przyjęty do projektu jeśli spełnia poniższe kryteria:Przedział wiekowy 18- 64 lata;
 • od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy;
 • posiadanie zaburzeń funkcji mózgu określone na ostatnim wypisie ze szpitala w skali Rankina 1- 4;
 • brak udziału w analogicznym projekcie u innego beneficjenta, finansowanym ze środków publicznych;
 1. Pacjent może nie zostać przyjęty do projektu na leczenie rehabilitacyjne jeśli nie pozwala na to jego stan zdrowia, w szczególności:
 • wymaga stałego intensywnego nadzoru medycznego;
 • aktywne choroby współistniejące istotnie wpływające na proces rehabilitacji (np. złamania w czasie leczenia, odleżyny itp.);
 • niewydolność krążenia, nerek, wątroby, stan po zawale mięśnia sercowego z frakcją wyrzutową mniejszą niż 30%;
 • choroba naczyń (aktywny stan zakrzepowo-zatorowy);
 • tętniak serca, aorty, malformacja naczyń mózgowych;
 • aktywne procesy zapalne;
 • niewyrównane zaburzenia endokrynologiczne;
 • choroba nowotworowa (leczenie paliatywne lub wymagające pilnego leczenia);
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze lub płucne;
 • niewyrównana cukrzyca;
 • czas jaki upłynął od udaru wynoszący więcej niż 12 miesięcy.
 1. Cykl rehabilitacyjny będzie trwać 18 dni roboczych od poniedziałku do soboty w miesiącu kalendarzowy (3 tygodnie), pacjent uczestniczący w projekcie w tym czasie będzie przebywać w oddziale.
 2. Po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego pacjent zostanie objęty 3 tygodniowym monitoringiem w celu badania efektów zastosowanych działań terapeutycznych. W tym okresie pacjent jest zobowiązany do kontaktu. O formach kontaktu zostanie poinformowany w trakcie pobytu w oddziale po wspólnym ustaleniu.
 3. Opiekun pacjenta uczestniczącego w projekcie jest zobowiązany do uczestniczenia w trakcie trwania cyklu rehabilitacyjnego w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych. Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej, 2 razy w ciągu cyklu czas trwania jednego szkolenia 90 min. Opiekun otrzyma również pakiet materiałów edukacyjnych.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz

62 78 27 353
Informacja w godz. 10:30 - 15:00

udar@szpital.kepno.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK