ue
szpital

Polityka Prywatności

www.szpital.kepno.pl/udar, to podstrona internetowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno. NIP: 6191827089.

Warunkiem korzystania ze strony jest akceptacja niniejszego regulaminu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Strony są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej udar@szpital.kepno.pl, poczty tradycyjnej - ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno, telefonu 62 782 73 09.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  • w celu obsługi zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy, do projektu pn. „Program wszechstronnej rehabilitacji neurologicznej zwiększający szanse na powrót do pracy osób po udarze mózgu w SPZOZ w Kępnie”, nr RPWP.06.06.01-30-0023/19-00 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej (emaila).

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji programu, określonego w projekcie. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Stronę internetową - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Skontaktuj się przez email: udar@szpital.kepno.pl

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym”

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany. Jeżeli chcesz usunąć swoje dane, napisz na email: udar@szpital.kepno.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania

Prawo do cofnięcia zgody. Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Skarga do organu nadzorczego. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Informacje, które zbierane są przez naszą stronę:

Adres IP
Adresy IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przez administratora w celach technicznych.
Adresy IP mogą też służyć w celach statystycznych, do zbierania ogólnych informacji na temat regionu geograficznego, z którego realizowane jest połączenie.

Cookies
Wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na zapamiętanie preferencji, aby podczas ponownej wizyty nie musiał ponownie ich ustawiać. Dane te są zapisane w postaci cookies. Pliki cookies zapisywane są na komputerze Klienta i udostępniane tylko i wyłącznie podczas połączenia z naszą stroną

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu w celu przesłania zawartości, której żąda oraz mogą być także wykorzystywane przez naszych partnerów i reklamodawców.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Słownik:

Adres IP - indywidualny adres komputera w sieci. Adres IP może być statyczny oraz dynamiczny.

Cookies - mały plik tekstowy, zapisywany przez serwer www na komputerze użytkownika podczas korzystania z serwisu internetowego. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz

62 78 27 353
Informacja w godz. 10:30 - 15:00

udar@szpital.kepno.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK