W szpitalu w Kępnie można wykonać badanie serologiczne na oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw SARS-CoV-2

 

 • Badanie można wykonać w od poniedziałku do soboty w godz. 07:15 - 11:00 w Centralnym Laboratorium Analitycznym w SPZOZ w Kępnie.

 • Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna:

  w godz: 11:00-14:00 pod nr tel . 62 78 27 359

  w godz: 15:00-18:00 pod nr tel. 62 78 27 303 lub 302

 • Badanie jest płatne

Przeciwciała ilościowe anty-SARS-CoV-2 całkowite - 90zł.

Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2w klasie IgA i IgG wykonuje się w późniejszej fazie zakażenia, tj. po ok. 7-10 dniach od momentu wystąpienia objawów, najistotniejszą rolę wśród badań laboratoryjnych odgrywają testy serologiczne.
Testy te wykrywają przeciwciała, które organizm wytwarza na skutek kontaktu z wirusem. Dla posiadania odporności najistotniejsza jest obecność przeciwciał w klasie IgG.

Rodzaje wykrywanych przeciwciał:

 • Ig M – powstają najwcześniej; są wykrywalne między 7 a 10 dniem od wystąpienia objawów chorobowych (niekiedy już od 3 dnia). Są to tzw. przeciwciała „wczesnej fazy”, z czasem   zanikają, a pojawiają się przeciwciała IgG. Z powodu możliwej reakcji krzyżowej z białkami innych koronawirusów/ patogenów, bardziej wiarygodne jest badanie poziomu przeciwciał Ig A.
 • Ig A – powstają jako drugie, później niż IgM, a wcześniej niż IgG; stanowią swoistą odpowiedź immunologiczną organizmu na zakażenie SARS-CoV-2. Wykrycie ich w surowicy ma więc zdecydowanie większe znaczenie niż wykrycie przeciwciał klasy IgM.
 • Ig G – powstają jako ostatnie; są wykrywalne po ok. 10-14 dniach od wystąpienia objawów choroby i utrzymują się długo po ich ustąpieniu. Są to tzw. przeciwciała „późnej fazy” infekcji, świadczące o kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Przeciwciała pełnią rolę ochronną, ich   obecność  umożliwia zwalczanie wirusa przy ponownym kontakcie. Badanie to jest dobrą metodą wykrycia infekcji w późnej fazie lub w przeszłości.

Wiedza na temat odpowiedzi immunologicznej na zakażeniu SARS-CoV-2 jest wciąż ograniczona, dlatego m.in. nie znany jest okres pełnienia funkcji ochronnej przez przeciwciała w klasie IgG.  W przypadku większości innych infekcji, przeciwciała mogą utrzymywać się przez wiele lat po przebytym zakażeniu

Wskazania do badania poziomu przeciwciał:

 • wykrywanie osób, które przechorowały COVID- 19, wytworzyły przeciwciała i prawdopodobnie są odporne na powtórne zakażenie (IgG). Dotyczy osób, które przebyły chorobę w postaci pełnoobjawowej, ewentualnie przeszły zakażenie skąpo objawowo lub bezobjawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych osób „cisi” nosiciele(IgA i/lub IgG)
 • badanie osób bezobjawowych, szczególnie narażonych na zakażenie SARS-CoV-2 (np. personel medyczny – szczególne szpitalny, pracownicy aptek, policji, handlu, zakładów pogrzebowych itd.) w celu wykluczenia kontaktu lub potwierdzenia istnienia odporności (IgA i/lub IgG)
 • badanie osób z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, które nie były diagnozowane w kierunku korona wirusa (IgA i/lub IgG)
 • inne wskazania

Ograniczenia diagnostyki serologicznej tj. przeciwciał

W początkowej fazie infekcji dochodzi do rozpoczęcia produkcji przeciwciał. Przez pewien czas ich poziom jest bardzo niski, dlatego wyniki testów mogą być negatywne mimo toczącego się zakażenia. Jest to tzw. okienko serologiczne, czyli czas, w którym przeciwciała są jeszcze niewykrywalne.

Testy serologiczne nie powinny zastępować badań molekularnych (RT-PCR) w diagnostyce świeżych zakażeń SARS-CoV-2 oraz być stosowane celem potwierdzenia skuteczności leczenia. Dowodem na ustąpienie choroby jest zanik objawów i negatywny wynik badania molekularnego (RT-PCR).
Wynik badania serologicznego musi być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/lub wywiadem epidemiologicznym. Negatywny wynik badania serologicznego nie wyklucza obecności choroby.

Ochronna rola przeciwciał w COVID-19.

W leczeniu chorych na COVID-19 zaczęto z powodzeniem wykorzystywać przeciwciała pozyskane od osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2 i wytworzyły przeciwciała odpornościowe IgG o dużym mianie.
Podanie w/w. przeciwciał pozyskanych od ozdrowieńców, doprowadziło do szybkiej poprawy zdrowia chorych na COVID-19.
Szczegółowe informacje dotyczące oddawania osocza przez ozdrowieńców można
znaleźć na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje to ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego pod   nazwą COVID-19. Okres inkubacji choroby, czyli czas od zakażenia do pierwszych objawów wynosi 2-14 dni (najczęściej 5-6 dni).
Podstawą rozpoznania zakażenia jest stwierdzenie obecności materiału genetycznego  wirusa, wykrywanego techniką RT-PCR.  Materiałem do badania jest na ogół wymaz z gardła i nosa, który należy pobrać po ok. 5-7 dniach od kontaktu z zakażoną osobą lub w objawowym okresie choroby.  Najbardziej typowe objawy to: gorączka, duszność, suchy  kaszel, utrata węchu i smaku, dodatkowo zmęczenie, brak apetytu i bóle mięśni. Po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych, w drogach oddechowych systematycznie spada liczba cząstek wirusa.  Zmniejsza to czułość diagnostyki molekularnej – tj. ww. techniki RT-PCR.  W tym czasie można otrzymać fałszywie ujemny wynik testu, mimo toczącej się infekcji.

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo