Wybrano Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie informuje, że w dniu 18.12.2019 r.  w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych wybrany został: lek. Zbigniew Bera

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`