Zasady obowiązujących w poradniach specjalistycznych

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną przypominamy o zasadach , obowiązujących w poradniach specjalistycznych.

 1. Wizyty w poradniach specjalistycznych odbywają się planowo, zgodnie z ustalonym terminem.
 2. Prosimy o przychodzenie nie wcześniej niż 5 minut przed wizytą. Możliwe, że zostaniecie Państwo poproszeni o oczekiwanie przed budynkiem - jeżeli w poradni będzie przebywać zbyt dużo osób lub przedłuży się wizyta poprzedniego pacjenta.
 3. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.
 4. Każdy wchodzący do budynku będzie miał wykonany pomiar temperatury ciała.
  Temperatura powyżej 37,2°C wykluczy możliwość odbycia wizyty.
 5. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej.
 6. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne na każdym piętrze.
 7. w poczekalni prosimy o zajmowanie wyznaczonych miejsc.
 8. Prosimy nie przemieszczać się po budynku bez wyraźnej potrzeby.
 9. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu.

 

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo