Zmiany dot. iniekcji

Od 1 stycznia 2012 roku zmienia się sposób pomocy pacjentom wymagającym iniekcji czyli popularnych zastrzyków wykonywanych w domu chorego. Do tej pory wykonywały je pielęgniarki środowiskowe. Teraz nie wolno im tego robić. Zmiany wynikają z przepisów. W niedziele i święta oraz po godzinie 18,00 iniekcje potrzebującym chorym będą wykonywały pielęgniarki SPZOZ w Kępnie oraz częściowo podwykonawcy.

 

 

W życie weszły nowe przepisy, które precyzują, że jeżeli pielęgniarka środowiskowa ma podpisany bezpośrednio z NFZ kontrakt to nie wolno jej zostać podwykonawcą dla szpitala, który zapewnia pomoc medyczną w niedziele i święta oraz po godzinie 18,00 od poniedziałku do piątku.

Do tej pory SPZOZ w Kępnie realizuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, w skład której wchodzą dotychczasowe świadczenia nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej realizowane w całości przez pielęgniarki środowiskowe.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie wyjazdowej opieki pielęgniarskiej realizowane będą w większości samodzielnie przez SPZOZ w Kępnie oraz w części przez podwykonawców.

Zgodnie z przyjętymi, dotychczasowymi zasadami zlecenia na iniekcje w dni powszednie prosimy natychmiast po wizycie u lekarza, zgłaszać do godziny 18,00 do pielęgniarek POZ. Po godzinie 18,00 zlecenia na iniekcje może wystawić tylko lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dyżurujący w Pogotowiu Ratunkowym w Kępnie.

W domu pacjenta w dni wolne od pracy , będą wykonywane tylko te iniekcje, które wynikają z ciągłości leczenia. Pierwsza iniekcja na zlecenie lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostanie wykonana w Izbie Przyjęć szpitala w Kępnie.

Pacjent musi posiadać przy sobie zlecenie na iniekcje.

Dokładne informacje o nowych zasadach funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania iniekcji pacjenci otrzymają od lekarzy rodzinnych i pielęgniarek POZ w swoim rejonie.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`