BEZPŁATNY POBYT RODZICÓW DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO NA ODDZIALE DZIECIĘCYM SZPITALA W KĘPNIE

Dyrekcja szpitala uprzejmie informuje, że zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta od dnia 03 lipca 2019 roku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie zaprzestaje pobierania opłat od rodziców, opiekunów prawnych/faktycznych, którzy sprawują dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pobyt jest  finansowany przez NFZ i nie obejmuje wyżywienia.

W celu  potwierdzenia sprawowania opieki przez rodzica, opiekuna prawnego/ faktycznego  przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale SPZOZ w Kępnie zostaje wprowadzony obowiązek wypełnienia oświadczenia dotyczącego wskazania liczby dni pobytu w szpitalu zgodnie z zarządzeniem Zarządzenie Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo