Pierwsze lądowanie śmigłowca LPR na lądowisku Szpitala w Kępnie

W dniu dzisiejszym tj. 02 marca 2018 r. miało miejsce pierwsze lądowanie śmigłowca ratunkowego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lądowisku zlokalizowanym na dachu Szpitala w Kępnie. W godzinach przedpołudniowych dyspozytor medyczny zadysponował Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Państwową Straż Pożarną celu przetransportowania pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym z jednej z przychodni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na specjalistyczny oddział. Zespół Ratownictwa Medycznego  w chwili wezwania realizował wcześniejsze zadania zlecone przez dyspozytora medycznego.

Sytuacja ta to przykład, że lądowisko SPZOZ w Kępnie służy ratowaniu życia i zdrowia pacjentów z wszystkich placówek medycznych, także przychodzi lekarzy rodzinnych.

ZadanieBudowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7” zostało współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

Na budowę lądowiska SPZOZ w Kępnie udało się pozyskać aż 85%  dofinansowania. Koszt całkowity inwestycji: 2 849 512,90 zł. w tym dotacje ze środków EFRR: 2 299 386,00 zł., wkład własny SPZOZ w Kępnie: 550 126,90zł.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo