Poradnia lekarza rodzinnego POZ w Szpitalu w Kępnie

Od grudnia br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie rozpoczyna udzielanie świadczeń z zakresu Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mieścić się będzie w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36 (budynek Pogotowia Ratunkowego). Czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. Świadczenia udzielne będą przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej oraz medycyny ogólnej.


Rejestracja pacjentów odbywać się będzie osobiście w siedzibie Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36 (budynek Pogotowia ratunkowego) lub telefonicznie pod nr tel. 62 78 27 451. Pacjenci rejestrowani będą na określony dzień i godzinę przyjęcia.


Poradnia będzie realizowała świadczenia lekarza POZ dla pacjentów od 6 roku życia.


Aby móc korzystać z poradni lekarza rodzinnego przy szpitalu w Kępnie koniecznym jest wypełnienie deklaracji wyboru. Deklaracje są dostępne w Rejestracji Poradni Specjalistycznych Szpitala w Kępnie (główne wejście, budynek A, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, dla mieszkańców Świby u Sołtysa oraz na stronie szpitala w Kępnie www.szpital.kepno.pl. Od grudnia 2018 roku deklaracje wyboru lekarza poz będą dostępne w Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36 (budynek Pogotowia Ratunkowego).


Zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest bezpłatna w przypadku kiedy jest dokonywana nie częściej niż dwa razy w roku. Opłata nie dotyczy także sytuacji, kiedy pacjent zmienia lekarza z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego dotychczas lekarza.
Poradnia lekarza POZ przy szpitalu w Kępnie to gwarancja dostępności do badań diagnostycznych w akredytowanych pracowniach diagnostycznych oraz bezpośrednia dostępność do lekarzy specjalistów oraz oddziałów szpitalnych.

Zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza POZ Szpitala w Kępnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 78 27 415, od 3 grudnia br. pod nr tel. 62 78 27 451.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo