Administracja

Dyrektor
Beata Andrzejewska

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Eksploatacyjnych
Marian Olejniczak

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
lek. Zbigniew Bera

Pielęgniarka Naczelna
Barbara Mencel

Główny Księgowy
Anita Handrysik

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo