Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kępnie

ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno

Centrala: (62) 782 73 00
Sekretariat: (62) 782 73 09
Fax: (62) 782 74 01

NIP: 619 182 70 89

ODDZIAŁY DYŻURKA PIELĘGNIARSKA DYŻURKA LEKARSKA
Informacja o numerach telefonów (62) 782 73 00
(62) 782 74 00
---
Izba Przyjęć (62) 782 73 37 ---
Szpital Oddział Ratunkowy (SOR) (62) 782 73 37 ---
Chirurgiczny (62) 782 73 42 (62) 782 73 48
(62) 782 73 06
Nefrologiczny (62) 782 73 73 (62) 782 73 71
Stacja Dializ (62) 782 73 72 (62) 782 73 71
Położniczo - Ginekologiczny (62) 782 73 49 (62) 782 73 57
Noworodkowy (62) 782 73 31 (62) 782 73 95
Dziecięcy (62) 782 73 93 (62) 782 73 94
Anestezjologii i Intensywnej Terapii (62) 782 73 66 (62) 782 73 47
Blok Operacyjny (62) 782 73 46 ---
Wewnętrzny Męski (62) 782 73 25 (62) 782 73 36
Wewnętrzny Kobiecy (62) 782 73 60 (62) 782 73 36
Leczniczo - Rehabilitacyjny (Grębanin) (62) 782 74 30 (62) 782 74 33
Ratownictwo Medyczne (62) 782 74 20 (62) 782 74 51
PORADNIE / PRACOWNIE REJESTRACJA
Chirurgiczna (62) 782 73 21
(62) 782 73 84
Ortopedyczna
Nefrologiczna
Ginekologiczno - Położnicza (62) 782 74 21
Chorób Płuc i Gruźlicy (62) 782 74 22
   
Rehabilitacyjna (62) 782 74 38
Laboratorium (62) 782 73 59
Fizykoterapia (62) 782 73 53
RTG (62) 782 73 56
Tomografii Komputerowej (62) 782 73 56
   
Endoskopia (62) 782 73 52
USG (62) 782 74 59

 

ADMINISTRACJA

Nr telefonu

Sekretariat

(62) 782 73 09

Główny Księgowy

 

(62) 782 73 17

Naczelna Pielęgniarka

 

(62) 782 73 50

Specjalista ds. epidemiologii

(62) 782 74 10

Sekcja Kadr i Płac

 

(62) 782 73 12

Sekcja Zamówień Publicznych

 

(62) 782 73 45

 

Sekcja Organizacji i Statystyki Medycznej

 

(62) 782 73 55

 

Sekcja Administracyjno - Gospodarcza

 

(62) 782 73 80

Księgowość

 

(62) 782 73 14

Dietetyk

 

(62) 782 73 01

Informatyk (62) 782 74 09
   
   

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`