Regulamin dla odwiedzających

 

 1. Odwiedziny pacjentów w Szpitalu odbywają się codziennie.
 2. Ze względów organizacyjnych zaleca się aby odwiedziny odbywały się w godzinach 14-18.
 3. W uzasadnionych wypadkach (np. epidemiologicznych) odwiedziny mogą być ograniczone lub zakazane.
 4. Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych chorych oraz normalnego funkcjonowania oddziału. Jednocześnie przy łóżku pacjenta nie powinny przebywać więcej niż 2 osoby.
 5. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych lub miejsce wydzielone.
 6. Ze względów zdrowotnych szczególną ostrożność należy zachować w przypadku odwiedzin pacjentów przez dzieci. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej, za zgodą ordynatora, lekarza prowadzącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 7. W Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, w salach intensywnego nadzoru i w salach pooperacyjnych:
 8. odwiedziny odbywają się w uzgodnieniu z personelem medycznym,
 9. pacjenta mogą odwiedzać jednorazowo maksymalnie dwie osoby, które ściśle muszą stosować się do bieżących zaleceń lekarza lub pielęgniarki
 10. Osoby odwiedzające mają prawo do pomocy chorym w zakresie uzgodnionym z personelem oddziału, zakres opieki jaki może sprawować rodzina dostępny jest w dyżurce pielęgniarskiej.
 11. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne nie wolno przechowywać żywności na salach chorych. Oddziały dysponują lodówkami na żywność. Należy przestrzegać zasad korzystania z lodówki.
 12. Odwiedzający nie mogą spożywać posiłków w salach chorych. W budynku Szpitala znajduje się klubokawiarnia
 13. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
  1. zachowania się w sposób kulturalny, nieuciążliwy dla odwiedzanego oraz innych pacjentów,
  2. założenia odzieży ochronnej, jeżeli zostanie ona dostarczona przez pracowników Szpitala,
  3. przestrzeganie ciszy nocnej (w godzinach 22:00-6:00)
  4. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,
  5. stosowania się do poleceń personelu Szpitala,
  6. poszanowania mienia Szpitala,
  7. korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających-ogólnodostępnych,
  8. zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach.
 14. W szpitalu obowiązuje zakaz:
  1. odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  2. odwiedzin osobom wykazującym objawy infekcji, chorób zakaźnych
  3. przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
  4. oddalania się z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki,
  5. siadania lub leżenia na łóżkach pacjentów (należy korzystać z krzeseł, taboretów),
  6. wprowadzania/przynoszenia zwierząt, przynoszenia kwiatów,
  7. filmowania lub fotografowania pacjentów lub innych osób bez ich zgody,
  8. przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu pacjentów lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym,
  9. spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  10. manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,
  11. używania urządzeń elektrycznych na salach chorych np.: grzałek, czajników elektrycznych,
 15. Informacje o stanie zdrowia udzielane są osobie wskazanej przez pacjenta oraz jego przedstawicielowi ustawowemu.
 16. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do przedstawionych zasad odwiedzin lub wskazówek i poleceń personelu medycznego mogą być poproszone o opuszczenie sali Szpitala.

Dyrektor SPZOZ w Kępnie
Beata Andrzejewska

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`