Wypis ze szpitala

Wypisanie ze Szpitala następuje:
gdy Pana/i stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a dalsze leczenie i diagnostyka może odbywać się ambulatoryjnie.


Osoba wypisana ze szpitala na własne żądanie jest obowiązana złożyć oświadczenie na piśmie w historii choroby, że została uprzedzona o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu.

Na ogół pacjenci opuszczają szpital po wizycie lekarskiej.


Wszelkie formalności związane z Pana/i wypisem ze szpitala załatwia sekretarka oddziału na którym Pan/i przebywał / ła.


W dniu wypisu ze Szpitala otrzyma Pan/i kartę informacyjną z opisem choroby i przebiegiem leczenia oraz zaleceniami pielęgniarskimi dot. zleceń dietetycznych, zabiegów pielęgnacyjnych, przyjmowanych leków, a także innych wskazówek.
Kartę informacyjną należy chronić przed zniszczeniem i okazać na badaniu kontrolnym w Przychodni Specjalistycznej .


Opuszczając oddział należy zwrócić wszystkie przedmioty osobistego użytku otrzymane na okres pobytu.
Pana/i powrót do domu powinien odbywać się, o ile to możliwe, pod opieką kogoś z rodziny.

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`