Wypis ze szpitala

Wypisanie ze Szpitala następuje:
gdy Pana/i stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a dalsze leczenie i diagnostyka może odbywać się ambulatoryjnie.


Osoba wypisana ze szpitala na własne żądanie jest obowiązana złożyć oświadczenie na piśmie w historii choroby, że została uprzedzona o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu.

Na ogół pacjenci opuszczają szpital po wizycie lekarskiej.


Wszelkie formalności związane z Pana/i wypisem ze szpitala załatwia sekretarka oddziału na którym Pan/i przebywał / ła.


W dniu wypisu ze Szpitala otrzyma Pan/i kartę informacyjną z opisem choroby i przebiegiem leczenia oraz zaleceniami pielęgniarskimi dot. zleceń dietetycznych, zabiegów pielęgnacyjnych, przyjmowanych leków, a także innych wskazówek.
Kartę informacyjną należy chronić przed zniszczeniem i okazać na badaniu kontrolnym w Przychodni Specjalistycznej .


Opuszczając oddział należy zwrócić wszystkie przedmioty osobistego użytku otrzymane na okres pobytu.
Pana/i powrót do domu powinien odbywać się, o ile to możliwe, pod opieką kogoś z rodziny.

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo