Centralne Laboratorium Analityczne

 

Kierownik Laboratorium

mgr biol. Marcin Byrka
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
tel.: (62) 782 74 17

 

Rejestracja

od pn. - pt. godz.07:15 -11:00
sobota 07:15-10:00
Kontakt w sprawach pilnych:
tel.: (62) 782 73 59; 62 78 27 385

 

Lokalizacja

wejście A
I piętro

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Laboratorium SPZOZ w Kępnie to wieloprofilowa jednostka diagnostyczna, która wykonuje usługi dla:

 • pacjentów hospitalizowanych,
 • pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem,
 • pacjentów ambulatoryjnych bez skierowania,
 • zakładów pracy.

BOGATA OFERTA DIAGNOSTYCZNA obejmuje badania z zakresu:

 • analityki (np. badanie ogólne moczu, kał na obecność krwi utajonej)
 • hematologii (np. OB, morfologia)
 • układu krzepnięcia (np. wskaźnik protrombinowy, INR, APTT)
 • biochemii klinicznej (np. glukoza, cholesterol, kreatynina, elektrolity)
 • równowagi kwasowo-zasadowej i gazometrii
 • immunochemii (np. hormony, markery nowotworowe, markery infekcji)
 • immunohematologii (np. grupa krwi i Rh, KREW-KARTA)
 • mikrobiologii (np. posiew moczu, wymazy z gardła i nosa,z rany)
 • parazytologii (np. kał na obecność pasożytów, lamblii)
 • toksykologii (np. alkohol we krwi, obecność narkotyków w moczu)

Specjalistyczne badania wykraczające poza ten zakres są przesyłane do współpracujących laboratoriów we Wrocławiu, Poznaniu i Białymstoku. Korzystanie z usług związanych z nami „Podwykonawców” daje  pacjentom możliwość wykonania badań specjalistycznych i uzyskania ich wyników  bez konieczności osobistego wyjazdu do ośrodków klinicznych. Największym zainteresowaniem pacjentów cieszą się specjalistyczne badania z zakresu alergologii, autoimmunologii, infekcji oraz genetyki.

W strukturach Laboratorium znajduje się Bank Krwi, który zabezpiecza pacjentów szpitala w krew i jej składniki, przeznaczone do transfuzji.

KADRA MEDYCZNA,  APARATURA DIAGNOSTYCZNA,  DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ

Personel Laboratorium to wykształcona i doświadczona kadra diagnostów laboratoryjnych oraz  techników analityki medycznej, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.                                                                                                                                                                                     Laboratorium jest wyposażone w 9 nowoczesnych analizatorów, których zastosowanie w codziennej pracy podnosi poziom świadczonych usług diagnostycznych i pozwala na to, aby w krótkim czasie uzyskać precyzyjny i wiarygodny wynik. 

Laboratorium bierze udział w wielu krajowych i międzynarodowych programach oceny jakości w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologii, uzyskując w nich bardzo dobre i dobre wyniki, potwierdzone CERTYFIKATEM.

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA

Tylko wyniki  WIARYGODNE  są klinicznie użyteczne

i stanowią istotną informację dla lekarza w procesie ustalania diagnozy i terapii pacjenta.

Wiarygodność wyników badań a przygotowanie pacjenta

Na wiarygodność i przydatność kliniczną wyników badań ma wpływ nie tylko dobra jakość w laboratorium, ale również właściwe przygotowanie pacjenta. Poprzez złe przygotowanie, pacjent nieświadomie wnosi szereg czynników wpływających negatywnie na wiarygodność uzyskanych wyników. Aby to zjawisko zminimalizować oraz uniknąć błędów interpretacyjnych, krew należy pobierać w warunkach standardowych tj.:

 

 • w godzinach porannych, tj. 7.00 - 9.00 (niektóre badania do godz. 11:00)
 • na czczo (8-12 godz. po spożyciu posiłku)
 • po nocnym odpoczynku i zmniejszonej aktywności fizycznej przed badaniem
 • przed rozpoczęciem leczenia lub w dniu badania - przed przyjęciem leków mogących mieć wpływ na wynik (o ile to możliwe, decyzja o odstawieniu leków w dniu badania powinna być skonsultowana z lekarzem)
 • badanie moczu - z pierwszej porannej mikcji, po nocnym wypoczynku
 • nie w trakcie krwawienia miesiaczkowego

Wskazana jest wcześniejsza konsultacja z pracownikiem laboratorium lub lekarzem, ponieważ niektóre badania wymagają specjalnego przygotowania.

UWAGA!    Żadna z wymienionych zasad nie obowiązuje w sytuacji badań pilnych.  Należy mieć jednak świadomość, że wyniki takich badań są obarczone pewnym błędem, trudnym do precyzyjnego oszacowania, a wprowadzonym poprzez  posiłek, niektóre leki, stres czy wysiłek fizyczny.                                                                                   

W Laboratorium oraz na stronie internetowej Szpitala, w dziale „Dla Pacjenta”, w zakładce „Szczegółowe instrukcje przygotowania do badań” dostępne są liczne ulotki informacyjne.     

Zabieg pobrania materiału biologicznego odbywa się przy zachowaniu zasad aseptyki i bezpieczeństwa zarówno dla pacjenta, jak i pracownika Laboratorium. Pobranie krwi jest zabiegiem umiarkowanie bolesnym.

REJESTRACJA PACJENTÓW, ODBIÓR WYNIKÓW, WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Rejestrując się przed badaniem należy przedstawić:
 • dowód tożsamości zawierający dane: nazwisko, imię, data urodzenia, PESEL, adres;  wskazane jest podanie telefonu kontaktowego
 • skierowanie lekarskie z jednostki związanej umową z NFZ (pieczątka zawiera nr umowy) oraz z naszym szpitalem -  badania bezpłatne
 • pacjent sam jest zleceniodawcą badań lub posiada skierowanie z gabinetu prywatnego bądź też innego, ale nie posiadającego umowy z naszym Szpitalem - badania płatne

Aktualny cennik jest dostępny w Laboratorium.

 1. Odbiór wyników:
 • wyniki badań rutynowych wydawane są w tym samym dniu w godzinach 14.00 – 17.00 (możliwy jest odbiór w kolejnych dniach)
 • wyniki są wydawane pacjentowi osobiście lub osobie upoważnionej za okazaniem „Upoważnienia” podpisanego podczas rejestracji
 • wyniki badań kierowanych z poradni przyszpitalnych odbiera personel danej poradni

  LABORATORIUM JEST CZYNNE:      

 • od poniedziałku do soboty: w godzinach 7:15 - 17:00
 • pobieranie materiału:      od poniedziałku do piątku:  w godzinach 7:15 - 11:00
 • pobieranie materiału w sobotę:   w godzinach 7:15 - 10:00

W niedziele i święta oraz codziennie po godzinie 18.00,  Laboratorium świadczy usługi dla pacjentów Szpitala, a w przypadku badań zleconych w trybie PILNYM – również dla pacjentów ambulatoryjnych.

DBAMY O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ

Z A P R A S Z A M Y

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`