Centralna Sterylizatornia

Godziny przyjęć
i wydawania sprzętu

od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 20:00

Numer kontaktowy

tel.: (62) 782 73 32

Lokalizacja

budynek przyszpitalny
wejście od ul. Dąbrowskiego
obok Apteki Szpitalnej

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Centralna Sterylizatornia wykonuje usługi na rzecz komórek organizacyjnych SPZOZ Kępno oraz w ramach zawartych umów dla okolicznych przychodni, gabinetów lekarskich i zakładów kosmetycznych w zakresie sterylizacji:

  • narzędzi chirurgicznych,
  • sprzętu medycznego,
  • materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej.

Narzędzia do sterylizacji dostarczane są po procesie mycia i dezynfekcji. Jednostki zewnętrzne dostarczają i odbierają materiał w zamkniętych pojemnikach. Procesy sterylizacji są monitorowane wskaźnikami chemicznymi i biologicznymi. Wyniki kontroli są archiwizowane.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo