• Dotacje dla szpitala

  W dniu 18 października 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie została podpisana umowa o przekazaniu naszemu szpitalowi przez Gminę Kępno dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł

 • Przedsięwzięcie pn.: ,,Rewaloryzacja Parku w Grębaninie”

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stosownie do złożonego wniosku w 2015 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie przyznał pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w formie dotacji, do kwoty 49 000,00 zł

 • Szybciej i sprawniej w szpitalnym laboratorium

  Od wielu lat w ramach doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością prowadzone jest badanie satysfakcji pacjentów korzystających z usług laboratorium. W ostatnim badaniu pacjenci skarżyli się na zbyt długi czas oczekiwania na rejestrację i pobranie materiału do badań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów Dyrekcja SPZOZ w Kępnie uruchomiła drugi punkt rejestracji pacjentów co znacznie przyspieszy pobranie krwi i skróci oczekiwanie na przyjęcie.

 • Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

  Wszystkim profesjonalistkom i profesjonalistom medycznym wykonującym zawód pielęgniarki, położnej, pielęgniarza serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym
  i osobistym, należnego szacunku oraz godnych warunków realizowania Waszego Zawodu, tak trudnego i odpowiedzialnego, a jednocześnie o wysokiej społecznej akceptacji.

 • Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`