Badanie satysfakcji pacjentów

Badanie satysfakcji pacjentów SPZOZ w Kępnie przeprowadzono w listopadzie 2016 r. W badaniu uczestniczyli pacjenci oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych jak również fizjoterapii ambulatoryjnej.

W badaniu udział wzięło 410 pacjentów wypełniając ankietę w wersji papierowej ( co stanowi 82 % rozdanych ankiet). Dla pacjentów korzystających z usług medycznych naszego szpitala dostępna jest ankieta w wersji elektronicznej na stronie www.szpital.kepno.pl- ankieta dla pacjentów. Oto opinie naszych pacjentów.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`