Dofinansowanie na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pracowni Endoskopii w ramach Funduszu Medycznego.

Minister Zdrowia Katarzyna Sójka podczas konferencji przekazała na ręce Dyrektor SPZOZ w Kępnie Beaty Andrzejewskiej symboliczny czek w kwocie 4 480 693,00 zł na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pracowni Endoskopii.
Środki pochodzą z subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z 𝗙𝘂𝗻𝗱𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗠𝗲𝗱𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴o.
 
W konferencji uczestniczyli Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, oraz Wicestarosta Alicja Śniegocka, którzy podkreśli ogromne znaczenie przekazanych środków finansowych dla naszego szpitala.
Sukces ten nie byłby możliwy bez zaangażowania i determinacji ze strony Dyrekcji Szpitala. To jednoznaczny dowód, że dążenia do podnoszenia jakości opieki zdrowotnej oraz profesjonalizm personelu znalazły uznanie i wsparcie.
Cieszymy się, że nasze wysiłki przyczyniają się do poprawy standardów medycznych w naszym regionie!
Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`