Dofinansowanie zakupu ambulansu

W poniedziałek 11 września w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Wojewoda wielkopolski #MichałZieliński wraz z Minister Zdrowia #KatarzynąSójką, podpisali umowę z dyrektor SPZOZ w Kępnie Beatą Andrzejewską na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem w kwocie 600 000 złotych.
W uroczystości uczestniczyli starosta Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka
Środki pochodzące z budżetu Ministerstwa Zdrowia będą przeznaczone na uzupełnienie taboru karetek w podmiotach, które w geście solidarności przekazały swoje dotychczasowe ambulanse na wsparcie służb medycznych w Ukrainie.
Kiedy w ubiegłym roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, zaistniała potrzeba, aby zapewnić wsparcie dla poszkodowanej ludności Ukrainy, na ten apel odpowiedziały właśnie szpitale z Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna, a także z Środy Wielkopolskiej – podkreślał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. – Środki na zakup nowych ambulansów to podziękowanie za Państwa wielkie serce, które okazaliście obywatelom Ukrainy w obliczu wojny – mówił wojewoda, kierując swoje słowa do dyrektorów placówek.
– Te pieniądze przeznaczone na karetki, które będą służyć pacjentom, to jest dowód na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości daje gwarancje zabezpieczenia i wzrostu środków na ochronę zdrowia – mówiła minister zdrowia Katarzyna Sójka.
Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`