Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego obchodzonego w dniu 27 maja składam wszystkim diagnostom laboratoryjnym
naszego Szpitala życzenia  wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej.
Wasz codzienny trud pozwala stawiać trafne diagnozy i skutecznie wspomagać proces leczenia pacjentów.

                 Dyrektor SPZOZ w Kępnie
                 lek. Jakub Krawczyk

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`