Oddział Noworodkowy

 

Kierownik Oddziału

lek. Joanna Budzik - Janek
specjalista pediatra, neonatolog
tel.: (62) 782 73 95

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Małgorzata Sierant
specjalista organizacji i zarządzania
tel.: (62) 782 73 31

 

Lokalizacja

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Jesteśmy oddziałem I poziomu referencyjnego, tzn. zajmujemy się noworodkiem zdrowym oraz niepowikłaną patologią noworodka. W naszym szpitalu rodzi się około 800 dzieci rocznie. Działamy w systemie "rooming-in", tzn. matka przebywa z dzieckiem od urodzenia do wypisu. Bliskość matki z dzieckiem jest kluczowa dla rozwoju dziecka i daje poczucie bezpieczeństwa.

Nad zdrowiem i bezpieczeństwem naszych dzieci czuwa wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny. Lekarze, pielęgniarki i położne uczestniczą systematycznie w szkoleniach specjalistycznych, np. w 2015 roku aż 10 pielęgniarek ukończyło specjalistyczny kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka. Noworodkom wymagającym leczenia zapewniamy wysokiej klasy sprzęt medyczny oraz nowoczesne inkubatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, lampy do fototerapii oraz najnowocześniejszy system nieinwazyjnego wspomagania oddechowego Infant Flow. Oferujemy całodobową diagnostykę laboratoryjną, radiologiczną i ultrasonograficzną.

W oddziale prowadzimy badania przesiewowe, obejmujące wszystkie urodzone u nas noworodki:

  • przesiewowe badanie pulsoksymetryczne, w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca,
  • badanie przesiewowe, w kierunku wrodzonej Fenyloketonurii, Mukowiscydozy, Hipotyreozy (wrodzonej niedoczynności tarczycy) oraz w kierunku 21 rzadkich wad metabolizmu.

Uczestniczymy w kilku ogólnopolskich programach naukowych:

  • Program Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu,
  • Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania,
  • Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych,

Ponadto, wszystkim naszym dzieciom zapewniamy wykonywanie czynności profilaktycznych, zgodnych z aktualnymi zaleceniami:

  • profilaktyka krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K,
  • profilaktyka zakażenia przedniego odcinka oka,
  • szczepienia ochronne, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych,
  • podanie dodatkowo immunoglobuliny anty Hbs, dzieciom matek z Hbs dodatnim.

Priorytetem dla nas jest promowanie karmienia naturalnego, które jest najzdrowszym sposobem żywienia niemowląt. Pielęgniarki, położne oraz lekarze naszego oddziału udzielają fachowych porad i praktycznych wskazówek z zakresu karmienia naturalnego.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo